schade-claimen-verzekering

Direct schade melden

Heb je schade? Dat is natuurlijk erg vervelend en komt altijd ongelegen. Je wilt zo snel mogelijk een oplossing, maar weet vaak niet meteen hoe. Daarom helpen we je op weg om het zo goed mogelijk te regelen, met zo weinig mogelijk rompslomp. Wij helpen je graag om je schade snel en eventueel duurzaam te laten herstellen.

Meld daarom de schade eerst bij Van Helten Advies & Finance. Wij nemen de schade voor je in behandeling en zorgen dat de benodigde stukken compleet zijn. Vervolgens geven wij de schade door aan de verzekeraar die deze dan verwerkt. Voor tussentijdse vragen zijn wij jouw aanspreekpunt. Ook de uiteindelijke berichtgeving van de afhandeling ontvang via ons. 

Voor het in behandeling nemen van een schade vragen wij altijd een volledig ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier of aanrijdingsformulier. Afhankelijk van de soort schade vragen wij ook aanvullende stukken aan te leveren zoals bijvoorbeeld; 

  • Een beschrijving van de schade-oorzaak
  • De oorspronkelijke aankoopnota van het beschadigde deel
  • Een gespecificeerde kostenopgave voor herstel 
  • Foto’s waaruit de omvang van de schade is af te leiden (overzicht- en detailfoto’s)

Het schadeaangifteformulier of aanrijdingsformulier inclusief eventuele bijlage(n) kan je ons per mail  toezenden. Het mailadres hiervoor is claim@vanheltenadviesenfinance.nl  

Bij spoedeisende (nood)hulp
24/7 bereikbaar, ook vanuit het buitenland

Bij Aegon verzekerd

Aegon Schade Service
+31 (0)88 344 00 00

Bij ASR verzekerd

ASR Schade
Bel +31 (0)30 256 77 77

Bij NN verzekerd

NN Alarmcentrale
Bel: +31 (0) 26 400 23 90

Bij VKG verzekerd

SOS International
Bel: +31 (0)229 287 888